Handelen tar ansvar for plastposeavgift

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke er nå enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene.

Publisert

I praksis betyr dette at handelen selv tar ansvar for å rydde opp, idet det legges på 50 øre per plastpose som uavkortet vil gå til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

Det er et bredt næringsliv, gjennom dagligvarehandel og faghandel som står bak Handelens Miljøfond. Fondets midler skal uavkortet gå til støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer. Også Norsk Industri støtter initiativet fra varehandelen. Initiativtagerne foreslår at Handelens Miljøfond organiseres som en forening åpen for virksomheter som befatter seg med plastposer. Midlene vil bli hentet inn via innbetalingssystemet til Grønt Punkt Norge, som også henter inn gjenvinningsvederlag for emballasje. Det er foreslått å legge 50 øre ekstra på hver plastbærepose som tilbys forbruker, så i bunn og grunn blir det forbrukerne som står bak dette viktige miljøtiltaket.

EUs krav i «plastposedirektivet» er enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. I Norge velger vi nå at det tas betalt, noe vi er vant med og som er fornuftig, idet plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge. Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet aktivt jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom informasjonstiltak, alternativer til plastposer og ikke minst prisøkningen Miljøfondet medfører.

Opprydding av plastforsøpling

Gjennom Handelens Miljøfond vil det bli gitt støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

Forskning og utvikling

Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til relevante prosjekter hos Handelens Miljøfond. Dette kan være prosjekter som for eksempel bidrar til økt bruk av gjenvunnet plast, avfallsforebygging, kompetanseutvikling, mer effektive plastgjenvinningsprosesser og utnyttelse av marin plastforsøpling.

Grønt Punkt Norge har sammen med varehandelen jobbet frem forslaget som nå blir realitet. Handelens Miljøfond skal være et bidrag til et krafttak for miljøet og demonstrerer at norsk næringsliv er villige til å strekke seg langt for å få til kostnadseffektive løsninger som gir stor miljøeffekt. Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.

Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge Jaana Røine, uttaler at dette er et fremtidsrettet initiativ, som mange kan lære av. – Miljøfondet er ett av mange bevis på at næringslivet både har evne og vilje til å samarbeide for å løse morgendagens miljøutfordringer, mener Røine.

Powered by Labrador CMS