Handelens miljøfond i gang

15. august er Handelens Miljøfond i gang. Medlemmene av Handelens Miljøfond vil fra da bidra med 50 øre per plastbærepose til fondet.

Publisert

Til sammen kan dette utgjøre mellom 300 og 400 millioner kroner årlig, som skal brukes til å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og støtte tiltak som reduserer bruk av plastbæreposer.

Ønsker hele handelen med

– Handelens Miljøfond har allerede medlemmer som står for ca. 80 prosent av plastposesalget i Norge. Vi har med de tre store aktørene innen dagligvare, COOP, NorgesGruppen og Rema 1000, og dessuten aktører som Vinmonopolet, Kolonial.no, Varner, Hennes & Mauritz og One Bag Habit. Vi regner med at mange flere blir med på laget i løpet av sommeren, sier Eirik Oland, daglig leder i Handelens miljøfond.
– Virke er medstifter av Handelens Miljøfond og vi ønsker at så mange som mulig i handelen blir med, sier Camilla Gramstad, som er Virkes medlem i HMFs styre.

Gramstad minner om bakgrunnen for etableringen av Handelens Miljøfond.

– Virke mener at Handelens Miljøfond er den beste måten å følge opp EUs emballasje-/ plastposedirektiv. Istedenfor en statlig avgift, som hadde trukket 1-2 milliarder kroner fra handelens posesalg inn i statskassen, har vi fått en frivillig ordning som er direkte rettet mot utfordringene med plastforsøpling. Vi har forventninger om å få stor miljøeffekt for pengene som kommer inn i Handelens Miljøfond, sier Gramstad.

Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv

EUs «plastposedirektiv» krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge har valgt det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet har kommet frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for å redusere de negative konsekvensene av bruk av plastbæreposer. Næringslivet, herunder Virke, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn brukes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

Miljøet vinner

– Det er et viktig signal når Klima- og Miljødepartementet er villige til å la næringslivet selv etablere konstruktive løsninger som sikrer at midlene som samles inn går til miljøtiltak. Dette kombinert med lave administrative kostnader både for det offentlige og næringslivet gjør dette til en vinn-vinn situasjon, der miljøet er den store vinneren, sier Oland.

– Dette er en kjempesatsing for å redusere miljøproblemene knyttet til plast, og vi kan alle bli mer bevisste på hvordan vi bruker plast i hverdagen, legger han til.

Utlysning i løpet av 2018

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket, støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt men også internasjonalt, og støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, for eksempel plastgjenvinning.

Uavhengige eksperter har gitt Handelens Miljøfond råd om hvordan midlene bør anvendes, slik at de kommer best mulig til nytte for miljøet. Det vil bli utlyst midler i løpet av høsten 2018.

Bli med på handelens store miljøsatsing

Handelens Miljøfond er åpent for medlemmer fra samtlige kjeder og butikker i dagligvare-, fag- og servicehandel som selger plastbæreposer til forbrukere. Butikker bestemmer selv utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond, må betale inn 50 øre per plastpose til fondet. Bedrifter som vil bli medlemmer kan melde sin interesse på www.handelensmiljofond.no.(Kilde: Virke.no)

Powered by Labrador CMS