Hva får nordmenn til å boikotte et merke?

Når et merke er gjenstand for en skandale eller negativ omtale, går det som regel utover forbrukernes tillit, i hvert fall for en stund. YouGov har undersøkt hva som får forbrukere i 10 europeiske land til å boikotte et merke permanent eller midlertidig.

Publisert

Når man ser på Europa, viser det seg at det særlig er spanjoler (50 %) og dansker (45 %) som er tilbøyelige til å snu ryggen til et merke som følge av en skandale eller negativ omtale.

I den andre enden av skalaen finner vi land som Østerrike (30 %), Sverige (29 %) og Norge (28 %), der under en tredjedel har boikottet et merke etter en skandale eller negativ omtale.

I de fleste av landene som ble undersøkt, er menn mer tilbøyelige til å boikotte et merke enn kvinner.

Oftest boikott av matvarer og finans

I alle landene er matvaresektoren hardest rammet av merkeboikott, men også banker og finansinstitusjoner mister kunder som følge av en skandale.

Motebransjen er også representert i mange av landene, herunder i Norge, Sverige og Finland. Her skiller Danmark og Italia seg ut ved oftere å snu ryggen til merker fra telebransjen, mens det i Spania oftere går ut over supermarkedene.

Miljø, dyrevelferd og arbeidsforhold

Europeerne er generelt enige om at skade på miljøet, mishandling av dyr og urettferdig behandling av de ansatte er de viktigste årsakene til å boikotte et merke. Nordmennene fremhever negative påvirkninger på forbrukernes helse som en grunn til å slutte å bruke et merke.

Her skiller danskene seg tydelig ut ved at den hyppigste årsaken til boikott i Danmark er skatteomgåelse og -unndragelse (42 %).

I Spania er det i høyere grad saker om korrupsjon (29 %) som får forbrukerne til å boikotte et merke, mens finnene legger større vekt på hvor materialer og råvarer kommer fra (38 %).

Powered by Labrador CMS