3D Digital og produktutvikling ved OsloMet
3D Digital og produktutvikling ved OsloMet

Lær mer om digitale designprosesser

OsloMet lanserer nå videreutdanningskurset 3D Digital og produktutvikling for økt digital kompetanse. Det er et samlingsbasert studium i samarbeid med Norwegian Fashion Hub.

Publisert

Elin Kathrine Saunes, Manager Norwegian Fashion Hub, sier:

- Fremtidens mote- og tekstilindustri vil være basert på en heldigital integrert forretningsmodell. Produkter fremstilles virtuelt, kommuniseres i sosiale medier, selges før det er utviklet i fysisk form og produseres der kunden er. Om norske mote og tekstil-bedrifter skal møte morgendagens behov, ta samfunnsansvar og omstille seg i tråd med FNs bærekraftsmål, må industrien gjennom en digital omstilling.

- For mote og tekstilindustrien er produktet utgangspunktet for forretningsmodellen. Ved utvikling av nye produkter skjer store deler av design og innovasjonsprosessen gjennom fysisk fremstilling, ofte på tvers av landegrenser. Det er tid- og ressurskrevende og lite miljøvennlig. Ny digital design- og produksjonsteknologi vil revolusjonere måten industrien skaper, selger og distribuerer klesprodukter på. Ved å jobbe digitalt vil en motedesignbedrift kunne jobbe i større grad lokalt og minske overproduksjon ved å simulere produkter frem til kjøpsøyeblikket. Og dermed kunne produsere basert på kundens behov, passform og estetiske preferanser.

Stort behov for digital videreutdanning

- For å møte fremtiden er det et stort behov for å utvikle ny og nødvendig kompetanse, som muliggjør det digitale skiftet mote og tekstilindustrien står overfor. Det er stor etterspørsel etter digital kompetanse blant bedrifter i bransjen, men tilgangen på nødvendig kompetanse er liten.

Videreutdanning er en effektiv måte å sikre at bedriften får tilgang til ny teknologi, nye metoder, og et reelt kompetanseløft, som vil ruste bedriften for omstilling

- Som utdanningsinstitusjon har OsloMet et samfunnsoppdrag om å imøtekomme morgendagens behov. Det betyr blant annet å tilby relevante studier som kan bidra til innovasjon og nye bærekraftige løsninger. Nye digitale og teknologiske verktøy vil være en av mange løsninger for å utvikle industrien mot en mer bærekraftig fremtid. I fremtiden vil 3D simulering i design og produktutviklingsprosessen være et viktig, effektivt og presist verktøy. 3D Digital design og produktvikling har blitt utviklet i tett samarbeid med næringsklyngen Norwegian Fashion Hub og deres medlemsbedrifter. Dette har vært viktig for å tilrettelegge studiet for arbeidstakers hverdag og kompetansebehov» sier Siv So Hee Steinaa, førstelektor ved Oslo Met

Om kurset

3D Digital design og produktutvikling er et samlingsbasert studium i regi av Oslo Met i samarbeid med Norwegian Fashion Hub. Kurset er retter studiet seg mot arbeidstaker eller selvstendige næringsdrivende fra tekstil, - og klesdesign, produktutvikling, produksjonsansvarlige og mønsterkonstruktører. Andre, med bakgrunn fra digitale markedsplasser kan også være aktuelle søkere. Kurset gir 10 studiepoeng, søknadsfrist er 15.mai. Kurset er støttet av Kompetanse Norge.

For mer informasjon:

Siv So Hee Steinaa ved OsloMet. [email protected] eller tlf. 906 48 701